SANDBLÄSTRING OCH ANDRA YTBEHANDLINGAR FRÅN TORNEÅ

Boreal Paint Oy utför sandblästringar och annan ytbehandling av hög kvalitet i norra Sverige och vid behov i hela Finland. Förutom sand-, soda-, granulat- och glasblästring utför vi också våtmålning/lackering. Vi arbetar med 20 års erfarenhet och gedigen sakkunskap.

Sandblästring

Med sandblästring får man en yta på vilken färgen/lacket garanterat fäster. Efter sandblästringen kan ytan sprutmålas/lackeras med en lämpligt tjock grundering och topplack. Vi utför sandblästring huvudsakligen för olika företag och industrisektorn.

Sodablästring

Sodablästring möjliggör en varsam ytbehandling och ett rent resultat. Med hjälp av sodablästring kan man ta bort gamla ytbehandlingsmedel från olika ytor och effektivt rengöra dem. För sodablästring används natriumbikarbonat-kristaller d.v.s. bakpulver som sprutas med tryckluft på ytan som ska behandlas. När dessa träffar ytan som ska rengöras exploderar kristallerna och den därmed alstrade energin lösgör de
önskade skikten.


Med sodablästring kan bl.a. följande
ytbehandlingsarbeten utföras:


  • tvätt och rengöring av båtar

  • rengöring av och färgborttagning från byggnader

  • rengöring av och lackborttagning från fordon

  • rengöring och borttagning av färg/lack från trädgårdsmöbler och motsvarande

  • rengöring av brandskador

  • färg/lackborttagning

  • mögelborttagning

Glasblästring

Glasblästring lämpar sig exempelvis för ytbehandling av fordon som ska lackeras eftersom den inte lämnar några rester på den rengjorda ytan. Blästringen förser bilens yta med ett grovt, jämnt yttersta skikt som lämpar sig, så som den är, för de flesta lacker. Med denna metod kan också blästring av tunn plåt utföras. Med glasblästring kan också rost avlägsnas.

Blästrat glas är miljövänligt. Det används vanligtvis som markutfyllnad. Glaset orsakar inte heller sår eftersom det krossas till ytterst små skärvor.

Granulatblästring

Granulatblästring används vanligtvis för rengöring, utjämning, nedmattning och formning av hårda ytor. För blästringen används speciell granulatblästringsutrustning. Syftet med granulatblästringen är att erhålla den önskade ytan på produkten, till exempel före lackering.


Puhelin-ikoni

Boreal Paint Oy i Torneå utför sandblästring och annan ytbehandling av hög kvalitet.
Detta i hela Finland och i norra Sverige!

Ring eller skicka ett meddelande