VÅTMÅLNING/LACKERING I NORRA SVERIGE

Boreal Paint Oy utför våtmålning/lackering och ytbehandling med gedigen sakkunskap i norra Sverige och vid
behov i hela Finland. Vi arbetar flexibelt med beaktande av våra kunders behov. Vi kan komma igång snabbt och betjäna dig utan dröjsmål. Till vår kundkrets hör såväl metallföretag som byggbolag samt privatpersoner.

Ytbehandlingsarbeten

Vi är specialiserade på mångsidiga ytbehandlingsarbeten. Vi utför ytrengöring för företag och hushåll och på olika andra objekt så som bilar, båtar, timmerstugor samt hus. Detta med tjugo års erfarenhet. Vi utför sand-, soda-, granulat och glasblästring med kompetens. Vi berättar också gärna mer om alla ytbehandlingsarbeten och fördelarna med dem.

Läs mer om vårt företag

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålningar utförs alltid i enlighet med tillämpliga EES-föreskrifter. Vi använder endast CE-märkta brandskyddsprodukter. När du arbetar med oss kan du lita på att brandskyddet utförs i enlighet med alla normer. Målarna i vårt företag har genomgått en brandskyddsskolning.


Till följd av skärpta byggföreskrifter måste många bärande stålkonstruktioner göras eldresistanta. Brandskyddsmålning
ökar byggnadens säkerhet när färgen reagerar genom svälla upp vid påverkan av värme och bildar ett isolerande lager som fördröjer temperaturökningen. I händelse av brand är detta avsett att ge människor tillräcklig tid att evakuera utrymmet.

Ta kontakt!
Kuorma-auton märkämaalaus

Våtmålning/lackering

Vi utför våtmålning/lackering av metallytor. Våtmålning/lackering är lämpar sig för stålprodukter som befinner sig såväl inomhus som utomhus. Våra yrkeskunniga arbetare väljer noggrant färgerna/lackerna som ska användas, utgående från de förhållanden i vilka produkten brukas.

Valet av rätt färg/lackkvalitet ger önskad kemisk och mekanisk beständighet och rätt glansgrad. Till exempel, om en
beläggning på en stålprodukt krävs för att motstå värme, uppnås detta lättast genom våtmålning/lackering. Vid våtmålning/lackering kan du också välja mellan ett bredare utbud av färgnyanser. Vid valet av färger lyssnar vi naturligtvis
på dina önskemål.

Veneen märkämaalaus

Sprutmålning

Vi utför sprutmålning huvudsakligen för företag och industrisektorn.

Först skapar sandblästringen en yta på vilken färgen/lacken garanterat fäster. Efter sandblästringen måste ytan
sprutmålas/lackeras med en lämpligt tjock grundning och toppbeläggning.

Tack vare vår mobila utrustning är det möjligt för oss att betjäna dig snabbt i hela Finland och norra Sverige.

Kontakta specialisten för våtmålning i norra Sverige!

Ring eller skicka ett meddelande.

Puhelin-ikoni

Kontakta specialisten för våtmålning i norra Sverige!

Ring eller skicka ett meddelande.