PUNKTmålning i SVERIGE

Boreal Paint Oy erbjuder expertis inom punktmålning av stålprodukter och stålkonstruktioner. Vårt företag ligger i Torneå, men vi arbetar flexibelt i hela Sverige. Vi har en mobil utrustning som lätt kan transporteras till många olika industriella och privata anläggningar. Vi erbjuder också snabb service. Kontakta oss och fråga mer! Vi ger dig gärna en offert.

Punktmålning

Vi är specialiserade på ytbehandling och våra tjänster omfattar även punktmålning av stålprodukter och stålkonstruktioner. Våra skickliga målare ser till att alla bucklor och andra skador täcks. Vi producerar alltid en snygg yta som uppfyller dagens standarder.

Vi använder moderna verktyg för att snabbt åtgärda både små och stora skador. Vi arbetar på industri- och andra områden i hela Sverige - kontakta oss och be om mer information!

Kontaktuppgifter

Lång livslängd för konstruktionen

Punktmålning garanterar en lång livslängd för konstruktionen. Vid en punktmålning av god kvalitet används samma färg som den som ursprungligen användes på konstruktionen. Detta gör ytan både hållbar och ren.

 


När det gäller punktmålning bör du vända dig till våra skickliga yrkesmän. Detta garanterar att arbetet utförs rätt från början, med rätt metoder, utrustning och färger. Vid behov reparerar vi eventuell bristfällig punktmålning, men för bästa resultat bör du kontakta oss så tidigt som möjligt.

Kontakta oss!

Mångsidig expertkunskap inom ytbehandling

Vi erbjuder ett brett utbud av expertis inom ytbehandling. Förutom punktmålning omfattar våra tjänster sandblästring, sodablästring, glasblästring och sprutmålning.

 


Vår kundkrets består av metallföretag och byggföretag, men vi betjänar också privatpersoner i hela Sverige.

Läs mer om vårt företag
Puhelin-ikoni

Tag kontakt med punktmålningsexperterna i norra Sverige!

Ring eller skicka ett meddelande